Hobby Vany

Časté otázky

Prenájom

Doba prenájmu Hobbyvanov je v letnej sezóne (od 1. Júna do 30. Septembra) minimálne 7 dní. V ostatné mesiace sú to minimálne 3 dni.

 • Slovensko – tento balíček je pre zákazníkov, ktorých cesty budú viesť len po našej krásnej krajine a preto ponúkame zvýhodnenú cenu a neobmedzený počet najazdených kilometrov.
 • Európa – tento balíček je pre zákazníkov, ktorí plánujú výlet do zahraničia; pri zvolení tohto balíčka aplikujeme štandardnú cenu a limit v priemere 300 najazdených kilometrov na deň prenájmu. Pri prekročení limitu si účtujeme 0,1€ / km.

Áno, keď cestujete do zahraničia (balíček Európa), aplikujeme limit v priemere 300 kilometrov na deň. Ak limit prekročíte, budeme si účtovať 0,1 € za kilometer. Cestovateľského balíčka Slovensko sa tento limit netýka.

 

Príklad:

Počas 10 dňového výletu do zahraničia urobíte 2800 kilometrov, a teda v priemere 280 kilometrov na deň; zmestili ste sa do limitu a teda neplatíte nič naviac.

 

Ak však počas 10 dňového výletu do zahraničia najazdíte 3500 kilometrov, čo zodpovedá priemerne 350 kilometrov na deň, budeme vzhľadom na vyššie mechanické opotrebenie žiadať doplatok za 500 kilometrov nad rámec => 500 x 0,1 = 50€

Ktokoľvek s vodičským preukazom skupiny B, avšak šofér musí mať minimálne 25 rokov a 2 ročné skúsenosti s vedením motorového vozidla.

Pošlite nám podrobnosti o vašom miláčikovi a  určite sa dohodneme!

Prosím myslite na to, že Hobbyvan by mal byť pri odovzdaní primerane vyčistený (bez hrubých nečistôt), inak sa môže stať, že budeme od Vás žiadať doplatok 50€.

Rezervácia / Zrušenie rezervácie

Hobbyvany si môžete rezervovať cez príslušný rezervačný formulár pre konkrétny van, telefonicky zavolaním na číslo +421 911 234 173 alebo nám pošlite email na info@hobbyvany.sk. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme bližšie informácie ohľadom celkovej ceny prenájmu, na základe ktorej je vypočítaná záloha. Záloha tvorí 30% celkovej sumy prenájmu Hobbyvanu a je splatná do 5 dní od vytvorenia dočasnej rezervácie. Po prijatí zálohovej platby sa rezervácia stáva záväznou.

Zvyšná suma nájmu + peňažná zábezpeka (1000 €) musí byť pripísaná na náš účet najneskôr v deň prevzatia vozidla alebo odovzdaná v hotovosti pri prevzatí vozidla.

Finančná zábezpeka predstavuje sumu 1000 € a slúži na pokrytie nákladov v prípade:

 1. Zavinenej poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami
 2. Ak pri vrátení Hobbyvanu zistíme nasledovné nedostatky:
  • hrubé nečistoty, nadmerné znečistenie interiéru – 50 €
  • pachom znečistený – zadymený interiér vozidla, hlavne cigaretovým dymom –  75 €
  • nevyčistené WC, nevyprázdnená a nevyčistená nádrž na WC – 30 €
  • nedotankovaná palivová nádrž – 10 € + cena pohonných hmôt
  • nadmerne znečistený exteriér vozidla – 30 €
  • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box – 20€
  • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia  alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške.

V prípade bezproblémového prenájmu Vám radi vrátime finančnú zábezpeku v plnej výške pri vrátení Hobbyvanu.

Pre akékoľvek zmeny týkajúce sa rezervácie prosím zavolajte na číslo +421 911 234 173 alebo nám pošlite email na info@hobbyvany.sk.

Budeme Vás informovať, či požadovanú zmenu vieme zrealizovať vzhľadom na iné rezervácie / rezervačný kalendár.

V prípade, že potrebujete zrušiť záväznú rezerváciu Hobbyvanu neskôr ako 15 dní pred dohodnutým prvým dňom prenájmu,  sme oprávnený účtovať si storno poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 150 €. Storno poplatok predstavuje náš nárok na náhradu ušlého zisku. (Platí od 1. Júna do 30. Septembra)

V prípade objektívnej príčiny (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie prenájmu v záväzne rezervovanom čase, Vám radi poskytneme nahradný termín.

Vyzdvihnutie / Vrátenie

Vyzdvihnutie a odovzdanie Hobbyvanu prebieha vo vopred dohodnutom čase v Hliníku nad Hronom. Celý preberací proces trvá prilbližne hodinu – kým Vám vysvetlíme ako Hobbyvan funguje a ukážeme celé jeho vybavenie. Vrátenie a skontrolovanie Hobbyvanu trvá približne 30 minút.

 

Počas výletu si môžete u nás nechať zaparkované Vaše auto.

 • nevyhnutné dokumenty kvôli nájomnej zmluve: vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo cestovný pas všetkých vodičov, ktorý budú šoférovať Hobbyvan počas prenájmu
 • hotovosť, ak ste nezaplatili vopred na účet (zvyšná cena prenájmu, finančná zábezpeka)
 • batožina
 • dobrú náladu lebo práve zažijete nezabudnuteľný výlet 🙂

Pohonné hmoty spálené počas doby prenájmu platíte vy, to znamená, že auto Vám bude odovzdané s plnou nádržou a očakávame, že nám ho aj vrátite s plnou nádržou. Ak pri odovzdaní Hobbyvanu nebude plná nádrž, účtujeme si poplatok 10€ + cenu chýbajúceho paliva.

Zimné kempovanie

Áno! Všetky Hobbyvany sú dobre zaizolované a vybavené naftovými alebo plynovými kúreniami. Naši zákazníci vždy tvrdia, že im je vnútri vanu príliš teplo napriek tomu, že kúrenie šlape na najnižší výkon. Počas kempovania v zime treba takisto dodržiavať pár zásad, ktoré Vám radi vysvetlíme.

 

Pre milovníkov zimných športov taktiež ponúkame lyžiarske boxy, ktoré sa montujú na zadné dvere.

Pokazenie vanu / nehoda / dopravné priestupky

Všetky Hobbyvany majú platné havarijné poistenie a asistenčné služby naprieč Európou. V prípade technickej poruchy vanu alebo nehody nám okamžite zavolajte a my Vám poskytneme daľšie inštrukcie.

V prípade dopravných priestupkov (parkovanie, rýchlosť, nezaplatené mýto alebo dialničná známka, atď.) my, ako vlastníci vanov, dostaneme upozornenie (pokutu) o tomto porušení predpisov. Podľa dátumu a miesta priestupku vieme určiť zákazníka a následne prepošleme / požiadame zodpovedajúceho zákazníka o úhradu pokuty.