Hobby Vany

Časté otázky

Doba prenájmu Hobbyvanov je v letnej sezóne od 1.6. do 30.9 minimálne 7 dní. V ostatné mesiace sú to minimálne 3 dni.

Ktokoľvek s vodičským preukazom skupiny B, avšak šofér musí mať minimálne 25 rokov a 2 ročné skúsenosti s vedením motorového vozidla.

Hobbyvany si môžete rezervovať cez náš rezervačný formulár. Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme bližšie informácie ohľadom celkovej ceny prenájmu, na základe ktorej je vypočítaná záloha. Záloha tvorí 30% celkovej sumy prenájmu Hobbyvanu a je splatná do 5 dní od vytvorenia dočasnej rezervácie. Po prijatí platby sa rezervácia stáva záväznou.

Finančná zábezpeka predstavuju sumu 1000 € a slúži na pokrytie nákladov v prípade:

 1. Zavinenej poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami
 2. Ak pri vrátení Hobbyvanu zistíme nasledovné nedostatky: 
  • hrubé nečistoty, nadmerné znečistenie interiéru – 50 €
  • pachom znečistený – zadymený interiér vozidla, hlavne cigaretovým dymom –  75 €
  • nevyčistená nádrž na WC – 30 €
  • nedotankovaná palivová nádrž – 10 € (plus pohonné hmoty)
  • nadmerne znečistený exteriér vozidla – 30 €
  • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box – 20€
  • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške.

V prípade, že nič z vyššie uvedeného sa nepreukáže, finančnú zábezpeku vraciame v plnej výške.

Celková suma nájmu + peňažná zábezpeka (1000 €) musí byť pripísaná na účet prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia vozidla alebo v hotovosti pri prevzatí vozidla.

Prevzatie a odovzdanie Hobbyvanov prebieha  vo vzájomne vopred dohodnutom čase v Hliníku nad Hronom. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá približne 30 minút.

V prípade, že potrebuje zrušiť záväznú rezerváciu vozidla, sme oprávnený účtovať si storno poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 150 €. Storno poplatok predstavuje náš nárok na náhradu ušlého zisku. V prípade objektívnej príčiny (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie prenájmu v záväzne rezervovanom čase, Vám vieme poskytnúť nahradný termín.